Саженцы растений, товары для сада и огорода "Пиончик" Інокулянт для насіння сої -комплекс «SM8»+ кобальт, мол

Інокулянт для насіння сої -комплекс «SM8»+ кобальт, мол

Параметры объявления
Текст объявления
Ціна вказана за комплекс «SM8» на 1т насіння
Ціна на комплекс «SM7» на 1т насіння - 2200грн

Біо-інокулянт від НВП "Мікосенергія" для сої у вигляді комплексу препаратів «SM8» - результат багаторічної роботи науковців і фермерів, розроблений для максимально ефективних технологій землеробства.

При застосування інокуляції насіння, не варто використовувати інші добрива "під посів". При достатньому балансі поживних речовин, використання комплексу препаратів «SM8» + позакореневі підкормки задовольняють потреби сої у живленні.

Частка витрат на застосування комплексу препаратів «SM8» становить, у загальних витратах на вирощування продукції, до 4 %, проте дозволяє економити до 60 % на добривах, фунгіцидах, інсектицидах за максимального ефекту і врожайності.
Комплекс препаратів «SM8» застосовується для обробки (інокуляції) насіння сої, з метою забезпечення рослин всіма необхідними речовинами і корисними організмами, покращення азотного живлення рослин, відновлення природнього біоценозу мікроорганізмів, що сприяє підвищенню продуктивності ґрунту на майбутнє.

До складу комплексу входять:
суспензії азотфіксуючих бульбочкових бактерій сої Bradyrhizobium japonicum: М-8, 46 (в сухій та рідкій формах), бактерій роду Bacillus subtilis, грибів роду Trichoderma lignorum, Tuber melanosporum (чорний трюфель, препарат «Міковітал»);
мікро-, макроелементи з високим вмістом молібдену (Mo) та кобальту (Co), фізіологічно активні речовини біологічного походження (ауксини, цитокініни, амінокислоти, гумінові кислоти).

Строк зберігання комплексу препаратів «SM8» 21 день.

Комплекс препаратів «SM8» має багатофункціональний вплив на ріст і розвиток рослин. Забезпечує збільшення польової схожості і енергії проростання насіння, сприяє формуванню розвиненої кореневої системи і активного потрійного симбіозу (гриб–бактерія–рослина), інтенсифікує процес фотосинтезу у рослин. Завдяки цьому інокульовані рослини мають збільшену площу асиміляційної поверхні як коріння, так і наземної маси, що впливає на засвоєння поживних речовин. Крім цього, внаслідок активної діяльності інтродукованих бактерій, культура одержує додаткове азотне та фосфорне живлення.

Азотфіксуючі бульбочкові бактерії сої Bradyrhizobium japonicum - здатні засвоювати для своєї життєдіяльності азот з атмосферного повітря та перетворювати його в доступні для рослини форми. Бактерії розвиваються у симбіозі з кореневою системою рослини, забезпечують рослин екологічно доступним азотом, збільшують абсорбуючу здатність коріння і продуктивність фотосинтезу, забезпечують суттєве зменшення на 70% використання азотних мінеральних добрив.
Азотфіксуючі бактерії сприяють біологічному оздоровленню ґрунтів, накопичують від 50 до 120 кг/га біологічного азоту, синтезують ростостимулюючі речовини, пригнічують ріст фітопатогенної мікрофлори. Вони сприяють збільшенню польової схожості та енергії проростання насіння. Фізіологічно-активні речовини, які містяться в препараті, активізують формування генеративних органів, що суттєво впливає на насіннєву продуктивність сої.

Бактерії Bacillus subtilis - має фунгіцидні та азотфіксуючі властивості. Бактерії виділяють активні речовини, які пригнічують розмноження та розвиток багатьох шкідливих (фітопатогенних) грибів і бактерій, а також сприяють підвищенню імунітету, та стимулюють ріст рослин, що є важливим для уникнення повторного зараження, підвищення врожайності та покращення його якості.
Метаболіти і антимікробні речовини, які виділяють бактерії, приймають активну участь у перетворенні органічних і мінеральних речовин ґрунту з недоступної для рослин форми в доступну, зв'язують атмосферний азот, сприяють збільшенню гумусу у ґрунті.

Мікориза Tuber melanosporum (чорний трюфель, препарат «Міковітал»), збільшуючи контактну площу поверхні грибокореня з грунтом в сотні разів, підвищує здатність рослини на всіх етапах розвитку перетворювати і вибірково поглинати поживні речовини і воду, тим самим покращуючи схожість, цвітіння, утворення зав'язі та плодів, здоров'я і продуктивність рослин.
- застосування дозволяє знизити, як мінімум удвічі, використання мінеральних добрив, відмовитися від застосування хімічних засобів захисту рослин;
- мікориза постійно забезпечує структурність та шпаруватість ґрунту;
- виділений гіфами міцелію білок, забезпечує акумулювання вуглецю і його біологічну активність в ґрунті;
- скорочення технологічних операцій і витрат при вирощуванні сільгоспкультур з мікоризою на 40-50%;
- застосовування з бактеріальними препаратами, сприяє потрійному симбіозу : гриб–бактерія–рослина;
- сильно виражений фунгіцидний ефект. Гриб з широким арсеналом речовин захищає своє середовище від патогенів.

Гриб Trichoderma viride - застосовують для захисту зернових, технічних, овочевих культур, садів, виноградників та ягідників від грибних та бактеріальних хвороб, як деструктор пожнивних решток, покращення фітосанітарного стану ґрунтів, захищає насіння від гнилей при затримці сходів. Цей гриб стримує розвиток галових нематод. Паразитує на Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, активний по відношенню до Alternaria, Ascochyta, Botrytis, Verticillium, Colletotrichum, Fusarium, Helminthosporium, Pythium, Phoma, Phytophthora.

Молібден (Mo) - є дефіцитним елементом в ґрунтах України, але вкрай необхідним для життєдіяльності бульбочкових бактерій, зменшує рівень нітратів, збільшує синтез протеїнів.

Кобальт (Co) - підвищує інтенсивність засвоєння азоту бульбочками з повітря, впливає на вміст білка в зерні, сприяє повному використанню елементів живлення, збільшує вміст сухих речовин, скорочуючи вегетаційний період культури.

Сума зазначених функцій складових комплексу препаратів «SM8» : забезпечує гарантоване достовірне зростання урожайності, а одержана продукція має поліпшені якісні параметри.
подано: 18.04.2019 номер: 5270 просмотры: 67